Dekanat Bystrzyca Kłodzka


Dekanat Bystrzyca Kłodzka – jeden z 24 dekanatów w rzymskokatolickiej diecezji świdnickiej,
położony w południowej części diecezji.

Dekanat znajduje się na terenie województwa dolnośląskiego, w powiecie kłodzkim.
Obejmuje swoim zasięgiem głównie gminę Bystrzyca Kłodzka.
Jego siedziba ma miejsce w Bystrzycy Kłodzkiej, w kościele św. Michała Archanioła.


Historia

Po zakończeniu II wojny światowej terytorium Wielkiego Dekanatu Kłodzkiego zostało przyłączone do Polski. Decyzją ówczesnych władz kościelnych dekanat został włączony w obręb administratury apostolskiej archidiecezji wrocławskiej ze stolicą biskupią we Wrocławiu, pozostając formalnie w granicach archidiecezji praskiej.

Na początku 1946 dokonano podziału Wielkiego Dekanatu na cztery mniejsze jednostki, wśród których znalazł się dekanat Bystrzyca Kłodzka, obejmujący południową część ziemi kłodzkiej z miastami: Bystrzyca Kłodzka i Międzylesie.

W 1972 dekanat został usankcjonowany zgodnie z prawem kanonicznym i został oficjalnie włączony do archidiecezji wrocławskiej, na mocy decyzji papieża Pawła VI.

W latach 80. XX wieku Henryk kard. Gulbinowicz, arcybiskup metropolita wrocławski, wydzielił z jego struktury nowy dekanat Międzylesie.
Od 2004 dekanat wchodzi w skład diecezji świdnickiej.

Parafia pw. św. Michała Archanioła w Bystrzycy Kłodzkiej

Rzekł do nich Jezus: "Zaprawdę,
zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna
Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w
sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja
go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a
Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją
pije, trwa we Mnie, a Ja w nim". J 6,53-56


Msze Święte
Dni powszednie 6:30 i 18:00

Niedziele i święta 7:00, 8:30, 10:00, 12:00 i 17:00

Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do czwartku od 16.00 do 17.00

Bystrzyca Kłodzka, kościół pw. św. Floriana
Bystrzyca Kłodzka, kościół pw. św. Jana Nepomucena

DPS pl. Szpitalny - niedziela 6.30, - wakacje 6.00
Kaplica DPS ul. Górna - sobota 16.00
Kaplica Szpitalna - niedziela 6.30, wakacje 6.00

Wyszki, kościół pw. św. Jana Chrzciciela - niedziela 11.30

Zalesie, kościół pw. św. Anny - niedziela 9.30

Dekanat
DEKANAT BYSTRZYCA KŁODZKA
Dziekan: ks. Stefan SMOTER - tel. (74) 811 35 67, fax (74) 811 35 68
Wicedziekan: ks. Aleksander TROJAN - tel. (74) 813 92 70

1. BYSTRZYCA KŁODZKA, św. Michała Archanioła

pl. M. Skłodowskiej-Curie 3, 57-500, tel. (74) 811 35 67, fax (74) 811 35 68
Prob.: ks. Stefan SMOTER

proboszcz ks. Stefan Smoter -
Wikariusze - tel. (74) 811 07 79

ks. Andrzej Raczycki
wikary ks. Paweł Reizer
wikary ks. Grzegorz Todorowski

2. DŁUGOPOLE DOLNE, św. Jerzego

nr 56, 57-520 Długopole-Zdrój, tel. (74) 813 92 70
Prob.: ks. Aleksander TROJAN

3. GORZANÓW, św. Marii Magdaleny

ul. Kłodzka 9, 57-521, tel. (74) 812 10 23
Prob.: ks. Jan FECKO

4. GÓRA IGLICZNA, Sanktuarium Matki Bożej Przyczyny Naszej Radości "Maria Śnieżna" - Samodzielny Rektorat

Adres: Góra Igliczna, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, tel. (74) 813 51 75, fax (74) 813 50 75, e-mail: msniezna@diecezja.swidnica.pl, www.Góra Igliczna
Rektor: ks. Andrzej ADAMIAK

5. IDZIKÓW, Wniebowzięcia NMP

nr 144, 57-512, tel. (74) 813 00 22
Prob.: ks. Edward Romuald CZARNY
Kapelan w Marianówce: ks. Władysław BYLICA SDB - tel. (74) 813 00 17

6. MIĘDZYGÓRZE, św. Józefa Oblubieńca

57-514, tel. (74) 813 51 32
Prob.: vacat. Parafia obsługiwana z Wilkanowa.

7. STARA ŁOMNICA, św. Małgorzaty

nr 65, 57-521 Gorzanów, tel. (74) 812 10 35
Prob.: o. Józef KUCIŃSKI SSCC
Współbrat: o. Krzysztof WANAT SSCC

8. STARY WALISZÓW, św. Wawrzyńca Męczennika

nr 3, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, tel. (74) 811 14 35
Prob.: ks. Krzysztof KRAUZOWICZ

9. WILKANÓW, św. Jerzego

57-513, tel. (74) 813 60 27
Prob.: ks. Marian PROCHERA

10. WÓJTOWICE, św. Marii Magdaleny

ul. Górna 4, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, tel. (74) 811 05 88Prob.: ks. Mariusz KRYŚPIAK


Parafie i miejscowości w dekanacie Bystrzyca Kłodzka


W skład dekanatu wchodzi 9 parafii i 1 rektorat:

1. parafia św. Michała Archanioła Bystrzyca Kłodzka → kościół parafialny oraz kościoły pomocnicze św. Jana Nepomucena i św. Floriana
 • Bystrzyca-Kolonia
  Stara Bystrzyca
  Wyszki → kościół filialny św. Jana Chrzciciela
 • Szczepków
  Zabłocie
  Zalesie → kościół filialny św. Anny

  2. parafia św. Jerzego
  Długopole Dolne → kościół parafialny 
  Długopole-Zdrój → kaplica mszalna Najśw. Serca Pana Jezusa
  Ponikwa → kościół filialny św. Józefa Robotnika

  3. parafia św. Marii Magdaleny
  Gorzanów → kościół parafialny i kaplica mszalna św. Marii Magdaleny
  • Muszyn
   Mielnik
   Topolice → kaplica mszalna NMP Bolesnej

   4. rektorat NMP Przyczyny Naszej Radości "Maria Śnieżna"

   5. Wilkanów (do rektoratu należy tylko osada tej wsi)
   • Góra Igliczna → kościół rektoralny

    6. parafia Wniebowzięcia NMP
    Biała Woda → kaplica mszalna św. Anny
    Idzików → kościół parafialny
    Kamienna → kościół filialny Najśw. Serca Pana Jezusa
    Marcinków
    Marianówka
    Pławnica → kaplica mszalna Maryi Matki Kościoła
    Rogóżka
    Szklary

    7. parafia św. Józefa Oblubieńca
    Międzygórze → kościół parafialny i kościół pomocniczy Krzyża Świętego

    8. parafia św. Małgorzaty
    Nowa Łomnica
    Stara Łomnica → kościół parafialny
    • Szychów
    Starków → kościół filialny św. Mikołaja
    Szczawina Szklarka

    9. parafia św. Wawrzyńca Męczennika
    Nowy Waliszów → kościół filialny św. Mikołaja
    Stary Waliszów → kościół parafialny i kościół pomocniczy Krzyża Świętego
    • Mszaniec

    10. parafia św. Jerzego
    Bystrzyca Kłodzka (do parafii należy tylko dzielnica tego miasta)
    • Niedźwiedna 
Św. Michał Archanioł
Kliknij, aby edytować treść...
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW